Reglementen verhuur

20231024-Karels-Watersport398_HR

Door te huren gaat huurder akkoord met deze regelementen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, bepaalt “Karels Watersport” wat er dient te gebeuren.

Huur

De huurprijs is 185 USD per dagdeel van 4 uur, of 310 USD per dag (8 uur), dit is inclusief een koelbox gevuld met ijs. Betaling van het gehuurde en aanvullende services geschied voor vertrek per pin of contant of is reeds gedaan via de website.
Wij vragen bij het huren een borg van 500 USD en een geldig legitimatiebewijs (leeftijd 18 jaar en ouder). De borg is voor het Eigen Risico in geval van schade aan het vaartuig en aan derden. De borg kan worden afgekocht door het afsluiten van een Loss Damage Waiver van 120 USD.

Huurtijden

Minimale boot-huur is een dagdeel van 4 uur. De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot is meegenomen (schoon, netjes opgeruimd, enz.).
Te laat terug zijn betekent dat huurder moet bijbetalen tegen een overtijd dubbel tarief, verrekend op uur-basis. Niet schoon terug brengt ook kosten met zich mee: 50 USD.

Schade

Bij schade of incompleet inleveren van de boot houdt “Karels Watersport” de borg in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker van de schade is, om de borg te verhalen op de veroorzaker.

Annuleren

Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van voortdurende en aanhoudende regen op de dag van de huur en in geval van enorme harde wind, dat het niet meer verantwoord is om het water op te gaan, mits na overleg met “Karels Watersport”.
Bij iedere andere reden van annulering op de dag van verhuur brengt “Karels Watersport” 100% in rekening.
Bij annulering twee dagen vóór aanvang van de huur, ontvangt u een tegoed-coupon ter waarde van de overeengekomen huursom. Uw tegoed is in het huidige seizoen geldig.
Bij annulering van de huur vanaf 1 dag vóór aanvang van de huur, brengt “Karels Watersport” 50 % van de huursom in rekening.

Scuba duiken

Het is niet toegestaan duikuitrusting mee te nemen aan boord van onze huurbootjes.

U vaart op eigen risico

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van uw acties in onze sloepen. Zorg dat u op de hoogte bent van de vaarreglementen voordat u het water op gaat. Neem een mobiele telefoon mee zodat u “Karels Watersport” of een noodnummer kunt bereiken. Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van “Karels Watersport” en aan derden. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden) en andere watersporters nimmer in het geding is.
Het aantal personen wat bij de boot aangegeven staat, te weten 6 personen en 2 kinderen tot 3 jaar, mag niet overschreden worden.
“Karels Watersport” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boot-huur.

Houdt Bonaire Schoon

Laat geen etenswaren of afval slingeren in of rondom de baai.

Nature Tag

Bonaire wordt omringd door een natuurpark, het Bonaire Natonal Marine Park, dat door Stinapa wordt onderhouden. Inwoners, kinderen onder de 12 jaar en passagiers van Cruise boten kunnen hiervan vrij gebruik maken. Niet ingezetenen boven de 12 jaar betalen voor het gebruik van het water. Zorg dat u uw ‘Nature Tag’ bij u heeft zodat u deze bij eventuele controle kunt laten zien.
De Bonaire Marine Tag (koop het online): https://stinapa.bonairenaturefee.org

Wie heeft er voorrang?

Onze boten vallen onder de kleine schepen welke altijd voorrang dienen te verlenen aan grote schepen die langer dan 20 meter zijn. Denk hierbij aan vracht- en passagiersschepen. Vissers, sleepboten en zeilschepen al dan niet onder zeil, krijgen ook voorrang.
Net als op de weg heeft ook op het water rechts (buiten uitzonderingen) voorrang. Wij raden u dringend aan om nooit het recht van de weg op te eisen en altijd een ander vaartuig voorrang te verlenen.

Vaargebied

Overige regels

  • U mag niet varen in of door het ankergebied van de zeil-, motor- en vissersboten tussen Karels watersport en Harbour Village Marina.
  • U mag niet stilliggen op drukke vaarroutes.
  • Zorg voor voldoende zicht en kijk geregeld om U heen.
  • Beperk geluidsoverlast.
  • Zwemmen in een vaarroute is niet toegestaan.
  • De bestuurder dient alcoholvrij te varen, het maximale toegestane promille is 0,5. Hier worden soms controles op gedaan en de boetes zijn niet mals.
  • Wijzig niet plotseling van koers.
  • Vaar niet dichtbij vislijnen of visnetten.
  • Vaar niet te dicht op het rif/koraal en vaar er niet overheen. Blijf in het donkere blauwe water.
  • Lever de sleutels van een boot bij terugkomst altijd in bij de dienstdoende medewerker en geef de medewerker de tijd om de boot te controleren (zwemvesten, schade, schoonmaak enz.).